Hjem Grenda

Grenda

Grenda - Innhald

GRENDA

Naturtilhøve

Oldfunn

Eldste garden i grenda

Næringsvegar gjennom tidene

Vegar og andre kommunikasjonar

Sjøregulering og elvutbygging

Bjørn og anna udyr

Namngjetne bjørneskyttarar

Skulen og lærarane

Lagsverksemd

Religiøst liv - Kyrkja

Flora kapell

 

11

11

15

16

20

26

30

33

39

45

49

55

60