Hjem Grenda

Grenda


Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /var/www/florboka.no/public_html/joomla/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Side 55


Flora skulemusikkorps, dirigenten til høgre.

Korpset har vori svært populært og har spela ved mange anlednin­gar, i kyrkja i jula, under 17. maifeiringa og ved mange høve. På san­gens- og musikkens dag har korpset vori med i fellesfeiringa over byg­da, og korpset var vori på fleire turar.

RELIGIØST LIV - KYRKJA

Det religiøse livet har vori knytt til kyrkja. Dit gjekk vegen ved så mange høve, og folk vart bundi til kyrkja med sterke band. Kyrkje­bakken var samlingsstaden for allmugen, som her fekk høyre nytt og ellest hadde mangt føre seg. Men presten var midtstolpen. Det stod både age og vyrdnad av han. For dei fleste var presten «han far» som dei såg opp til.

Av prestar veit ein berre om to før 1600, Annfinn og Torfinn, den siste var prest her i 1541. Så kjem Laurits, prest her i 1627. Sidan har ein samanhangande rekkjefølgje: Povel Pedersen, Svend Henrik­sen og Melcior Meyer, den siste svigerson til føremannen. Kona heit­te Riborg. Førernennene var gift med kvar si syster, Anna og Mar­grethe Bernhoft,

Kyrkja er gammal. Den eldste delen av henne trur dei er frå 1100-

55