Hjem Dei einskilde bruk

Dei einskilde bruk


Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /var/www/florboka.no/public_html/joomla/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Side 260

synest utruleg på den vesle plassen. Men Johan fóra i mark og skog og drog både fóret og veden til gards.

Johan Johnsen d. i 1892, 76 år gammal. Anne Johnsdotter d. i 1904, 76 år. Dei hadde ikkje born, og plassen vart nedlagt.

BAROMARITPLASSEN
Nedl. plass

Denne plassen låg på Hegsethaugen og hadde namn etter henne som sist dreiv plassen. Som fortalt før, så var det 2 husmannsplassar på Hegset i 1762. Den eine, som utan tvil var Brautan er alt omtala. På den andre, som må ha vori Baro-Marit-plassen, budde ein Esten Olsen Stokke med kona Gunil Christensdatter og ein 12 år gammal son, Ole Estensen. Her har nok og svigerfaren Christen Neset budd. I midten av 70-åra flytta Esten til Sørflakne og blir omtale nærare under den garden.

Til Baro-Maritplassen flytta no ein som heitte Henning Erichsen som er nemnt før som husmann under Uthus austre. Kona heitte Marit Pedersd. og dei hadde 5 born:

  1. Erich, f. 1765, g. 1789 m. Gjertrud Pedersd. Prestegaarden. Dei bygsla plass under Neset.
  2. Mali, f. 1765, g. 1792 m. gruvearb. Peter Pedersen, hm. under Tuset.
  3. Dorethe, f. 1768, d. 1788, tente på Tuset.
  4. Peder, f. 1771, d. 1778.
  5. Baro, f. 1776, budde heime.

Marit Pedersd. d. i 1783, 49 år gammal. Fire år etter gifta Hen­ning Eriksen seg att med ei Marit Erichsd., men dei hadde ikkje born.

Henning d. i 1812 og Marit i 1816.

Baro Henningsen vart g. i 1801 m. Marit Johnsd. Bjørken. Dei had­de ikkje born. Baro d. i 1824, 48 år gammal. Kona overlevde nok man­nen med fleire år, og det er etter henne plassen har fått namn. Døds­året hennar er ikkje funni.

I 1809 lova Hegset-mannen plassen til sin yngste son, når plassen vart ledig. Men yngstesonen kom ikkje til å sette bu, så Baro og Ma­rit var dei siste som budde på plassen.

260